INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI EDUKACJI

ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  

english version 

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego weryfikuje wykształcenie absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, jeśli ich akta są już zarchiwizowane.

Jeśli teczki danego kandydata nie ma jeszcze w Archiwum weryfikację przeprowadza właściwy dziekanat.

Archiwum pobiera każdorazowo opłatę w wysokości 20 zł lub 10 EUR *
za potwierdzenie każdego dyplomu/świadectwa ukończenia wydanego przez Uniwersytet Wrocławski, czyli każdego etapu edukacji.

Aby uzyskać weryfikację należy wysłać na adres Archiwum (auw@uwr.edu.pl) podpisaną zgodę studenta, skan dyplomu i wszystkie dane do zweryfikowania.

Po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez pracownika Archiwum, że akta danego kandydata są już zarchiwizowane należy dokonać opłaty i przesłać potwierdzenie wpłaty w formie elektronicznej, a wtedy weryfikacja zostanie niezwłocznie przeprowadzona i przesłana do Państwa w dowolnej formie (e-mail, faks, poczta tradycyjna).

Jeśli teczki kandydata nie będzie w Archiwum poinformujemy o tym i wówczas weryfikację nieodpłatnie przeprowadzi właściwy dziekanat.

                      BARDZO PROSIMY NIE DOKONYWAĆ PRZELEWÓW                         
     ZANIM NIE UZYSKAJĄ PAŃSTWO POTWIERDZENIA, ŻE ARCHIWUM     MOŻE PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ DANEGO KANDYDATA!!!!!

Konto do przelewu w ZŁOTYCH POLSKICH:

Santander Bank Polska

Nr 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Z dopiskiem „usługa archiwalna – weryfikacja”

 

Konto  do przelewu w EURO:

IBAN=PL 49109023980000000608005079 / COD SWIFT: WBK PPL PP

 

 

* Opłata pobierana na podstawie Cennika opłat za usługi świadczone w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. wprowadzającego Regulamin Organizacyjny Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego).