Spis doktoratów i habilitacji z lat 1945-2010

Jeśli chcą Państwo zapytać o dostępność konkretnej pracy za każdym razem prosimy podać:

  1. Imię i nazwisko autora
  2. Dyscyplinę nauką w której została obroniona praca
  3. Rok uchwały.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z konkretnych dysertacji proszę wypełnić wniosek
o Udostępnienie materiałów archiwalnych i podpisany przesłać do Nas

Zasady korzystania z doktoratów i habilitacji są dostępne w Regulaminie Organizacyjnym naszej jednostki

Wydział Filologiczny:
DOKTORATY
HABILITACJE

Wydział Filozoficzno-Historyczny; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych:
DOKTORATY
HABILITACJE

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Wydział Matematyki i Fizyki; Wydział Matematyki
i Informatyki; Wydział Chemii; Wydział Fizyki i Astronomii:
DOKTORATY
HABILITACJE

Wydział Nauk Przyrodniczych; Wydział Nauk Biologicznych; Wydział Biotechnologii; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska:
DOKTORATY
HABILITACJE

Instytut Nauk Politycznych; Wydział Nauk Społecznych:
DOKTORATY
HABILITACJE

Wydział Prawa; Wydział Prawa i Administracji; Wydział Prawa Administracji i Ekonomi:
DOKTORATY
HABILITACJE