Pracownicy

Dyrektor

mgr Ewa Kłapcińska

starszy dokumentalista dyplomowany

ewa.klapcinska@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 33

 

Oddział Materiałów Archiwalnych

Kierownik

mgr Magdalena Wątorska

starszy dokumentalista

magdalena.watorska@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 39

mgr Dawid Nyczka

starszy dokumentalista

dawid.nyczka@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 31

mgr Łukasz Nakoneczny

starszy dokumentalista

lukasz.nakoneczny@uwr.edu.pl

(71) 375 2729

mgr Grzegorz Przybysz

starszy dokumentalista

grzegorz.przybysz@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 32

Maria Śmigielska

magazynier

maria.smigielska@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 35

Oddział Dokumentacji Kształcenia

Kierownik

mgr Mirosława Sztark

starszy dokumentalista

miroslawa.sztark@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 37

mgr Anna Zajączkowska

starszy dokumentalista

anna.zajaczkowska@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 38

mgr Joanna Piętkowska

 dokumentalista

joanna.pietkowska@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 37

mgr Leszek Krawiec

 dokumentalista

leszek.krawiec@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 37

mgr inż. Irena Tomaszewska

główny specjalista

irena.tomaszewska@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 32

Samodzielne stanowisko ds. Akt Niemieckich

 mgr Krzysztof Koreń

starszy dokumentalista

krzysztof.koren@uwr.edu.pl

(71) 375 2228 wew 35