Szkolenie kancelaryjne

Proszę kliknąć poniższy link, w celu pobrania „Katalogu dobrych praktyk…” w wersji pdf

Katalog dobrych praktyk – stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w UWr