Na podstawie Komunikatu  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2021 r. , uprzejmie informuje, iż otwiera się Czytelnię Archiwum UWr.

Uwzględniając możliwości lokalowe Archiwum, ograniczam liczbę użytkowników 

do 1 osoby w ciągu dnia w godzinach otwarcia Czytelni.

W trakcie odwiedzin obowiązują wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie epidemii oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego

W związku z powyższym wprowadzam system rezerwacji (telefonicznej, emailowej) godzin i dni odwiedzin.

Dyrektor 
Archiwum UWr

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.