90 lat Archiwum. Dwa zbiory – historia Uniwersytetu Wrocławskiego w dokumentach zapisana

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą pt. „90 lat Archiwum. Dwa zbiory – historia Uniwersytetu Wrocławskiego w dokumentach zapisana”, przygotowaną z okazji Jubileuszu 90 rocznicy powstania Archiwum jako jednostki instytucjonalnej w ramach struktury uniwersyteckiej. Dokonało się to uchwałą Senatu na wniosek ówczesnego rektora prof. Ernesta Lohmeyera dnia 6 czerwca 1931 r. Na kierownika powołano prof. dra Friedricha Andreae. W czasie drugiej wojny światowej Archiwum nie działało, ponieważ zostało zamknięte.

Z chwilą przybycia do Wrocławia w dniu 9 maja 1945 r, członków Grupy Kulturalno-Naukowej, natychmiast przystąpiono do zabezpieczania rozproszonych archiwaliów. Zadanie tego podejmowali się kolejno: dr Antoni Knot, dr Jan Piprek i prof. dr Teofil Modelski, późniejszy dyrektor Archiwum. Historia przechowywanego w nim zbiorów jest tak długa, jak długa jest historia Uniwersytetu.

Jesteśmy depozytariuszem pamięci Uczelni oraz osób w niej zatrudnionych – dawniej i obecnie. Przechowywana dokumentacja ma ścisły związek nie tylko z dziejami Uniwersytetu, ale także z historią Kraju. Prezentowane archiwalia pochodzą ze zbiorów zgromadzonych w minionych wiekach o niespotykanej wartości historycznej. Poprzez zaprezentowaną ekspozycję pragniemy Państwu przybliżyć nasz zasób, zachęcić do korzystania z przechowywanej dokumentacji oraz przekazywania do Archiwum cennych pamiątek związanych z dziejami Uniwersytetu.

Prezentowana dokumentacja została wybrana przez pracowników na podstawie szerokiej kwerendy przeprowadzonej w zasobie naszego Archiwum.

Prezentacja dokumentów z Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego powstałych przed 1945

Prezentacja dokumentów z Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego powstałych po 1945 r.