INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI EDUKACJI

ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego weryfikuje wykształcenie absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, których akta zostały  przekazane z dziekanatów do Archiwum.

Archiwum pobiera opłatę w wysokości 20 zł  za potwierdzenie każdego dyplomu/świadectwa ukończenia wydanego przez Uniwersytet Wrocławski, czyli każdego etapu edukacji.

Aby uzyskać weryfikację należy wysłać na adres Archiwum (auw@uwr.edu.pl) podpisaną zgodę kandydata , wszystkie dane do zweryfikowania i ewentualnie skan dyplomu.

Po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez pracownika Archiwum, że akta danego kandydata są już zarchiwizowane należy dokonać opłaty i przesłać potwierdzenie wpłaty w formie elektronicznej, a wtedy weryfikacja zostanie niezwłocznie przeprowadzona i przesłana do Państwa w dowolnej formie (e-mail, faks, poczta tradycyjna).

Jeśli teczki danego kandydata nie ma jeszcze w Archiwum weryfikację przeprowadza właściwy dziekanat. Dziekanaty nie pobierają opłat za weryfikacje.

BARDZO PROSIMY NIE DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ZANIM NIE UZYSKAJĄ PAŃSTWO POTWIERDZENIA, ŻE ARCHIWUM     MOŻE PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ DANEGO KANDYDATA!!!!!

    Konto do przelewu w ZŁOTYCH POLSKICH:

Santander Bank Polska S.A.S.A. IV O/Wrocław

Nr 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Z dopiskiem „usługa archiwalna – weryfikacja”

Uwaga: w rozliczeniach z zamawiającymi z zagranicy opłaty można wnosić w EUR lub USD na rachunek bankowy UWr. – według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wpłatę należności na konto UWr (opłata stanowi równowartość w EUR lub USD należności za usługę określoną w cenniku w PLN, czyli równowartość 20,00 PLN):

Konto  do przelewu w EUR:
IBAN=PL 49109023980000000608005079 / COD SWIFT: WBK PPL PP

(Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z opłatą ponosi zamawiający usługę weryfikacji)

* Opłata pobierana na podstawie Cennika opłat za usługi świadczone w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązującego od 1 marca 2020 r.