Zdigitalizowany zasób Archiwum UWr.

W ramach Uniwersyteckiego projektu LEOPOLDINA-ONLINE w Archiwum UWr zdigitalizowano cześć zespołu akt Uniwersytetu Wrocławskiego przed 1945 r.

By zobaczyć zdigitalizowane jednostki należy wejść na jedną z poniższych stron:

Głowna strona projektu Leopoldina-Online :
www.lepoldina.pl

Główna strona systemu archiwalnego AtoM:
www.archiwum.uni.wroc.pl